COOKIEBELEID LIVING CONCEPTS BVBA

Living Concepts BVBA met maatschappelijke zetel te Mergelweg 2, 1730 Asse is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of schrijf ons aan via het e-mailadres: rafvo@miraga.be. Living Concepts BVBA vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik haar Living Concepts BVBA-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Living Concepts BVBA wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op Living Concepts BVBA-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Living Concepts BVBA jou te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Living Concepts BVBA wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Living Concepts BVBA heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “Living Concepts BVBA-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die Living Concepts BVBA aanbiedt en die toegang geven tot Living Concepts BVBA content.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met jou te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. jouw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

Living Concepts BVBA kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante Living Concepts BVBA-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee jouw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op Living Concepts BVBA-onlinediensten weigeren of beheren?
Je kan de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Laatste update: 18 januari 2019.