PRIVACYBELEID LIVING CONCEPTS BV

Inleiding
In dit privacybeleid lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee veilig en respectvol omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De beleidsverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Living Concepts BV - www.miraga.be
Je leest op dit moment het privacybeleid van Living Concepts BV met maatschappelijke zetel Mergelweg 2, 1730 Asse en doet dit binnen het webbeheer van de website www.miraga.be. De domeinnaam www.livingconcepts.be zal voorlopig aan deze webinhoud gekoppeld worden, bijgevolg is hetzelfde privacybeleid hierop van toepassing.

Persoonsgegevens die we verwerken
Living Concepts BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door invulling van de contactpagina op onze website. We krijgen er gegevens B-to-B, maar tevens van particuliere bezoekers en klanten en mensen die werken vanuit een éénmanszaak. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we vandaag direct of indirect verwerken:
* Voornaam en achternaam.
* Adresgegevens.
* Telefoonnummer (nummer vaste telefonie en/of GSM-nummer).
* E-mailadres.
* IP-adres.
* Betalingsgegevens.
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Het privacybeleid omvat aldus niet alleen de online invulling, maar tevens de offline interactie tussen jou en ons bedrijf. Al dan niet na een eerste online contact via onze media.
* Locatiegegevens.
* Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
* Gebruikte Internetbrowser en type apparaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verzamelen aldus informatie die wij van jou ontvingen met als doel: uitvoering van een overeenkomst, algemeen klantenbeheer, aankopen, service, boekhouding en activiteiten inzake direct marketing. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.

Living Concepts BV verwerkt aldus jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
* Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Jouw gegevens zullen bijvoorbeeld verzameld worden als jij contact opneemt met Living Concepts BV via de website. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens bij een vraagstelling om vervolgens een voorstel of een dienst te kunnen gaan aanbieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
* Om goederen en diensten bij je af te leveren.
* Het afhandelen van jouw betaling.
* Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
* Nadat de projectopvolging (zie bovenstaand) volledig is afgewerkt, van voorstel, uitlevering, facturatie tot service na verkoop, blijft het immers mogelijk dat we jou op latere datum nog contacteren vanuit een informatieve en/of commerciële insteek. Met jou verwijzen we in deze context enkel naar een B-to-B communicatie. Steevast binnen de gegeven termijn van opslag. Die termijn schuift natuurlijk op als we een continue communicatie/relatie onderhouden in de hoedanigheid van leverancier/distributiepartner/klant. Particuliere aanvragers/klanten zullen niet vanuit dergelijk opzet (blijvend) benaderd worden.
* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je gegevens - zoals voornaam, naam, (e-mail)adres - zullen op de website www.miraga.be verzameld worden via een daarvoor bestemd en duidelijk herkenbaar formulier. We kunnen je mondeling of tekstueel vragen om je langs deze weg aan te melden. De applicatie, om je aldus via onze website te registreren voor onze nieuwsbrief, wordt in de loop van 2019 geactiveerd. Het spreekt voor zich dat er, vanuit dit oogpunt, tot dan geen persoonlijke of professionele data verwerkt worden/zijn. Om haar nieuwsbrieven vandaag te voeden, kocht Living Concepts BV professionele GDPR-compliant B2B-adressen aan bij de firma Marketing Data te Grimbergen. Je kan zich makkelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief.
* Living Concepts BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je bezoek of de webpagina’s die je veel bezoekt.

Opslag en tijd van opslag
De gegevens, die Living Concepts BV ontvangt en verwerkt, worden vandaag beheerd via:
* Het mailverkeer van Living Concepts BV wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de contactformulieren op het web of via mail, worden die betreffende informatie/mails opgeslagen op de (mail)servers van One.com. Mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
* De website is uitgeschreven in WordPress, aangevuld met betrouwbare plugins. De hosting en back-ups van de website worden gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de vermelde website van Living Concepts BV zijn op de servers van One.com opgeslagen. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, e-mailadres en aanverwante persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
* Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je via onze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres, naam en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Nota: De applicatie om zich via onze website te registreren voor de Mailchimp nieuwsbrief wordt in de loop van 2019 officieel geactiveerd door Living Concepts BV. Het spreekt voor zich dat er tot die datum geen persoonlijke data, komend van onze website, in de nieuwsbrief verwerkt worden. Mogelijke mailings vanuit Mailchimp worden intussen wel gevoed door professionele B2B-data die GDPR-compliant zijn en bijvoorbeeld aangekocht werden bij een professionele firma. Wens je van ons, op basis hiervan, geen mailing meer te ontvangen, dan kan je je natuurlijk makkelijk uitschrijven.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Living Concepts BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Living Concepts BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Living Concepts BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens gebruiken met operationeel betrokken partners. Bijvoorbeeld personen en firma’s die ons assisteren bij de uitlevering van onze producten/diensten: transportfirma’s, leveranciers die rechtstreeks beleveren en communiceren, …

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Living Concepts BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Living Concepts BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Zie het overzicht bij cookiebeleid.

Social media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief zodra je daarop klikt. Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Websites van derden
Ons privacy- en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Living Concepts BV of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website(s) van Living Concepts BV privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Living Concepts BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact op met ons. Aan de basis probeert Living Concepts BV trouwens al heel weinig persoonlijke gegevens online op te vragen. Hiermee verwijzen we naar gegevens die niet essentieel zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening naar jou te waarborgen. Die filosofie zien we ook als een manier van beveiligen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Living Concepts BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: rafvo@miraga.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Verwijder in dat opzet de data die de bescherming van je privacy kunnen schaden. We reageren zo snel als mogelijk, binnen de vier weken, op jouw verzoek.

Besluit
Bij Living Concepts BV vinden we gegevensbescherming heel belangrijk. Hierbij volgen we de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is in de hele Europese Unie.

Living Concepts BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Living Concepts BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Living Concepts BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Laat het ons weten als je, na het lezen van dit privacybeleid, nog vragen hebt bij de werking van onze website en omtrent de verwerking van jouw gegevens. Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar: rafvo@miraga.be

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens? Living Concepts BV wil je informeren dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Laatste update: 14 december 2019.