PLAATSING BRENGT FUNCTIE EN KLASSE VAN PRIVACYWAND IN BEELD

Coniferen/sparren vragen veel onderhoud, plaatsing wand/tuinscherm is onderhoudsvriendelijk alternatief.

Inleiding (Scène 1)
Tot voor kort stonden er in deze zijtuin coniferen, maar die hadden hun beste tijd gehad, vroegen veel onderhoud en bovendien namen ze veel licht en ruimte weg van het zijterras. Nu is er natuurlijk een opening, met een inkijk van de straatkant naar de rest van de tuin. Die moeten we inkleuren!

We gaan dat doen met onze MiBaveno tuinwand/privacywand die strak rechtlijnig is, modern, duurzaam, onderhoudsvriendelijk, … En wat valt nog op? We gaan er de kleur van het buitenschrijnwerk in hernemen! Dat is hier RAL 7016 antracietgrijs, maar dat is een vrij donkere kleur en daarom wordt er ook nog met andere kleuraccenten gespeeld. Bijvoorbeeld RAL 7035 lichtgrijs, ook een standaard kleur in ons aanbod. U zal zien dat het een mooi, klassevol effect geeft. 

We tonen u het eindresultaat, maar daarenboven willen we u de plaatsing minutieus tonen. Zo kan u zelf aan de slag in uw tuin. Hebt u toch nog vragen, contacteer ons gerust. Durft u het zelf niet aan? Raadpleeg dan een tuinaannemer, hij zal zorgen voor een mooie plaatsing van de tuinwand.

Plaatsing privacywand in beeld? Met dit moderne tuinscherm creëer je een cosy corner rond terras of jacuzzi en beperk je de inkijk in huis en tuin. Kortom, design en kwaliteit in functie van gezelligheid en privacy.

Modern tuinscherm, onderhoudsvriendelijke en duurzame tuinwand
© Beelden & Content MiBaveno privacywand | Raphaël Van Overstraeten

Voorbereiding (Scène 2)
Nog even dit … De voorbereiding is heel belangrijk. Haal het nodige materiaal, of laat het afleveren. Denk aan snelbeton, zo’n 2 zakken per paal, en eventueel wat grind. De afwerkingskiezel? Die kiest u zelf, naar smaak en kleur. Dat doet u ook met onze wandelementen … want … u kan er, naar verticale en horizontale invulling, en naar kleur, zelf modulair mee spelen om de ruimte gezellig in te vullen … Leg vooraf alles voorzichtig uit op het gazon, of waar u plaats heeft. Verzorg de plaatsing met minstens 2 personen en maak dat u ook het nodige materieel bij de hand heeft. Wat precies, dat krijgt u duidelijk te zien.

Horizontale uitlijning | Beschrijving panelen (Scène 3)
Aan de slag … Start vooreerst met de positionering en uitlijning. In onze situatie hebben we duidelijk speelruimte. We laten de wand, volledig vrijstaand in L zeg maar, de contouren van het terras volgen en doen dit op 45 cm van de boordsteen. We trekken hier een eerste koord, de zogenaamde metselkoord, opgehangen aan betonijzers.

Deze afstand leek ons de meest harmonieuze positionering te brengen in de gegeven omgeving en in lijn met de lengte en de breedte van het terras … als we logischerwijze werken met het praktijkgericht beschikbaar aanbod wandelementen.

De verticale wandelementen zijn eendelig opgebouwd uit gepoederlakte aluminiumplaat van 2 mm met een breedte van 65 cm en een hoogte van 175 cm. Het uitgelaserde design zorgt voor een extra cachet en accentueert de klasse. De horizontale, 6 mm dikke, eveneens gecoate, High Pressure Laminate panelen komen dan weer, met 4 boven elkaar, tot eenzelfde hoogte van 175 cm. De 4 panelen worden stijlvol verbonden door tussenliggende aluminium H-profielen, met helemaal boven en onder soortgelijke U-profielen. Indien nodig zijn ze inkortbaar. Dat doen wij niet, we houden de panelen op lengte van 180 cm.

Dat betekent dat we meteen weten hoe ver onze palen uit mekaar moeten staan: 182 cm, as op as. Bij een verticaal wandelement van 65 is dit 67 cm, as op as. We benadrukken nog even dat de gekozen plaatsing, op 45 cm van de terrasrand, zorgt voor een fantastisch ruimtegevoel op het terras. De palen staan wel iets meer naar binnen, die 45 cm geeft hier niet de as aan. Het markeert de uitlijning aan de buitenzijde van onze palen, waar de wandelementen worden vastgezet door het aandrukprofiel en het afwerkingsprofiel.

Ook het speciale hoekprofiel dient op diezelfde rechte lijn te liggen, precies op 182 cm van de as van de volgende paal om, in onze uitwerking, de horizontale wandelementen mooi te kunnen plaatsen. Een hoekprofiel wordt op de zijkant van de paal verschroefd die dienst gaat doen als hoekpaal. Die paal is aldus een kwart gedraaid en zet, perfect in 90°, de uitlijning van de 2de palenrij in. Aldus de rij, die in bovenaanzicht, het kleine been van onze L maakt. Ook voor deze rij hebben we, met behulp van betonijzers, een koord getrokken. Hier geeft de koord aan waar de voorzijde van de palen moet komen, maar het kon natuurlijk ook aan de achterzijde. Positioneren en uitlijnen is heel belangrijk. Onze horizontale uitlijning ligt nu vast …

Verticale uitlijning (Scène 4)
We weten intussen dat de wandelementen 175 cm hoog zijn … Dat brengt ons bij de verticale uitlijning. Op welke hoogte komt de onderkant van onze wandelementen? Wij stemden dit af op de verharding van het terras. En meer specifiek op het laagste punt, zijnde de boordsteen die het verst van het huis ligt, evenwijdig met de gevel. Het terras heeft immers een afschot of verval van zo’n cm per meter.

We brengen koord 1 op deze hoogte, waterpas. Je kan het onze nulpas noemen. Met koord 2 doen we hetzelfde, daar stellen we dan wel vast dat … hoe meer we richting gevel gaan … de onderkant van onze wandelementen onder het niveau van het terrasoppervlak zal komen te zitten. Logisch, door dat afschot. Maar dat is geen probleem, we houden waterpas vast aan de door ons gekozen hoogtelijn. De grond rond het terras ligt immers een stukje lager dan de verharding en zeker aan die kant, waar de grond geleidelijk begint af te dalen richting straatniveau. Is dit bij uw terras niet het geval, geen probleem, dan zet u uw hoogtelijn hoger uit. Onder onze wandelementen komt een esthetische kiezel, waar het regenwater van het terras in gaat infiltreren. Maar we gaan die kiezel niet ophogen tot de onderkant van onze wandelementen.

© Beelden & Content MiBaveno privacywand | Raphaël Van Overstraeten

Dat is een esthetische keuze. Wij vinden een minieme opening onderaan het mooist en legden die vast op een 4 cm. Dat is ook de hoogte van het meegeleverde afwerkingsprofieltje voor plaatsing onder en ter ondersteuning van een verticale designwand. U kan hier meteen uit afleiden dat we onze palen op deze hoogte gaan uitzetten, de onderkant van onze palen komt aldus 4 cm lager uit dan de onderkant van onze wandelementen.

Dat geeft bovenaan ook het mooiste visueel effect. De palen zijn 180,5 cm hoog, dat betekent dat ze finaal zo’n 1,5 cm boven de wandelementen gaan uitkomen. 2 cm als we het afdekplaatje aanbrengen.

De palen worden verankerd door de meegeleverde, gegalvaniseerde grondankers van 80 cm. Die worden 30 cm in de palen geschoven, verschroefd, de andere 50 cm zal volledig of grotendeels verdwijnen in de ondergrond. En dat brengt ons bij een tip voor het uitgraven. Teken op elk anker een markering, 54 cm gemeten van de onderkant. Die 4 cm extra verwijst naar de hoogte van onze nulpas, aangegeven door onze koord. Toch handig, daar de grond rondom het terras niet egaal ligt, al dan niet door dat afschot. We weten dan snel of een put op diepte is voor plaatsing van het anker. Alle parameters zijn nu gekend …

Palen recht & stevig vastzetten (Scène 5)
Voor ons gemak nemen we de koorden even weg, de terrasrand wordt tijdelijk ons referentiepunt … Graven maar … Maak een opening van 30 cm bij 30 cm in een stevig verdichte ondergrond, eventueel extra aangedamd door er de dagen voordien water over te gieten. In zandgrond stort u rond elke paal liefst nog een breder betonvlak. Weet dat de betonankers openingen hebben om er eventueel betonijzers door te steken die zich stevig verankeren in het beton. Kijk er zeker op toe dat elk betonanker minstens 30 cm diep in beton ingekapseld wordt. Liefst nog wat meer, maar dat kan van paal tot paal verschillend zijn omwille van de golving of de helling in het terrein. Moet u een groot niveauverschil overwinnen, dan kan u onze palen en panelen lichtjes trapsgewijs in- en opbouwen.

De eerste paal die we zullen plaatsen, is onze hoekpaal. Het meest cruciale punt opdat de afspanning mooi in rechte haak komt te staan. Een tip: Is er een vaststaand object in de buurt? Maak er dan gebruik van om de paal loodrecht uit te zetten. Wij klemmen de hoekpaal met een rei en sergeanten vast aan de nabijgelegen afspanning en betonneren deze volledig in. Weliswaar gefaseerd, dat betekent dat we de eerste zak ingegoten snelbeton goed laten uitharden alvorens een volgende te verwerken. Na de hoekpaal zetten we de eerste rij palen uit. Staan die goed vast, waterpas op hoogte van de opnieuw aangebrachte koord, dan graven we pas de putten van de tweede rij palen. Onderaan in de putten gooien we steevast wat grind, dat helpt ons bij het zetten van de ankers en bij de drainage van het beton nadien. Maak elke put goed vochtig bij het ingieten van het droge snelbeton. Kijk goed naar de voorschriften op de verpakking, verwerk het niet te nat en ook niet te droog. Met een truweel zorgt u ervoor dat het water de droge substantie volledig weet te doordringen en dat de hydratatie, of aldus de chemische reactie van cement in contact met water, optimaal verloopt.

Anders dan bij de hoekpaal zetten we de palen in beide rijen voorlopig vast met slechts één zak ingegoten snelbeton. Dat laat ons toe om de palen eventueel nog wat te sturen bij het aanbrengen van de wandelementen. Al is die speelruimte heel beperkt … werk dus meteen geconcentreerd toe naar goed uitgelijnde palen en controleer geregeld met de waterpas. Een schop helpt ons elke paal perfect te positioneren vooraleer die eerste betonlaag volledig uitgehard is. Maak dat het bekomen betonoppervlak van de volledig opgevulde put, na minstens 24 uren uitharding, nog voldoende af te dekken valt met aarde en/of kiezel. Werk m.a.w. steevast onder de uitlijning van de onderste paneelrand en betonneer de gecoate aluminium palen nooit in!

Panelen bevestigen | Afwerking (Scène 6)
Alvorens de panelen te bevestigen, brengen we op de palen en de aandrukprofielen een dichtingsrubber aan. Deze drukbanden maken dat elk wandelement esthetisch verfijnd tussen paal en profiel komt te klemmen. Ontvet alle oppervlakken goed en kleef de zelfklevende dichtingen vervolgens mooi rechtlijnig. De horizontale wandelementen hebben een grotere plaatdikte en dus hanteren we hier een dunne rubberdichting. Bij de verticale verkleven we op de paal een dikke en op het aandrukprofiel een dunne dichting. Of omgekeerd. Doe dit dan wel links en rechts op dezelfde manier. De juiste dichtingen worden meegeleverd. Noem ze gerust ook dempingsrubber als brug tussen 2 harde materialen, bij wind worden trillingen opgevangen en bijgevolg lawaai voorkomen.

Laat ons overgaan tot het aanbrengen van een eerste verticaal paneel. We laten deze aanleunen tegen de rubbers en tussen de op de palen voorziene aanschroefprofielen. Onderaan laten we de wand rusten op houten balken, de bovenzijde ervan waterpas uitgelijnd op onze koord. We kunnen nu bijna de aandrukprofielen aanbrengen. Dit is echter ons startpaneel. Op dergelijke begin-/of eindpaal komt dan nog een afstandsprofiel. Breng het zo aan dat aan de buitenkant de korte zijde zonder markering zichtbaar wordt. Boor een gat van 8 mm op de markeringslijn van de bredere zijde van het profiel. Doe dit op 32,5 cm van de bovenzijde en op 32,5 cm van de onderzijde. Indien gewenst nogmaals in het midden. Langs deze gaten doorboor je nu de achterzijde van het profiel met een 3 mm boor en met de zelftappende schroeven zetten we het afstandsprofiel op hoogte van de paal vast. Hou de paal wel goed vast bij het boren. Bij een hoekpaal moeten we twee dergelijke afstandsprofielen aanbrengen. Logisch …

Rechts van ons eerste paneel gaat onze wand over in horizontale panelen. We bouwen ze op tegen de palen. Zelfde principe. Nu kunnen de aandrukprofielen aangebracht worden. Goed kijken dat alles mooi recht aansluit. Steevast bij elke paal, dan wordt het afwerkingsprofiel aanbrengen straks kinderspel. Check dus zeker van bovenaf. Hier doen we dat met onze lichtgrijze, horizontale wandelementen die links en rechts mooi aansluiten op de paal. Het aandrukprofiel drukt ze perfect vast via het aanschroefprofiel. Het aandrukprofiel is 15 mm kleiner dan de palen, breng het onderaan op dezelfde uitlijningshoogte als de paal. Staat alles waterpas, dan is het tijd om het aandrukprofiel te verschroeven. We doen dit met 5 schroeven over de hele hoogte en op de voorziene, centrale markeringslijn. We beginnen voor te boren op zo’n 5 cm van de randen, bovenaan en onderaan, en in het midden van het profiel. Eénmaal de vijzen hier verschroefd zijn, brengen we nog 2 vijzen in. Maak dat de vijzen allemaal op ongeveer dezelfde afstand van mekaar staan.

Links en rechts van de centrale zie je nog een markeringslijn. Hierin verschroeven we nog 3 vijzen langs de zijde of de zijden waar horizontale wandelementen komen. Dezelfde vijzen als zonet, maar iets langere omdat ze zich moeten vastzetten in de HPL-platen en de paal erachter. Opnieuw lichtjes voorboren en zachtjes invijzen. Waar doen we dit? 2 maal in het bovenste wandpaneel, op ongeveer 5 cm van de onderkant en de bovenkant. En dat doen we nogmaals in de bovenkant van het onderste paneel. De elektrische schroevendraaier op een zachte stand en nooit op boorstand zetten. Nadat de wandelementen op de paal links en rechts zijn verschroefd, neemt u de houten ondersteuningsbalken weg en begint u aan een volgend wanddeel. Bij de verticale wandelementen wel het reeds getoonde profieltje niet vergeten! Onze bovenste cementlaag is ook ingegoten.

We zijn bijna rond met onze afwerking. Enkel het afwerkingsprofiel paal per paal nog inschuiven. Schuif het wel iets verder door. Dat laat u toe om het afdekplaatje aan te brengen en vast te schroeven. Klaar … Waar we de hoek maken, met het speciale hoekadapterprofiel, is er nog eentje extra nodig. Dit wordt snel even ingekort op de markering … Nu zijn we echt klaar met onze privacywand! Genieten maar! We hopen dat deze instructie, stap per stap diepgaand uitgelegd, u helpt bij de harmonieuze inkleuring van uw tuin! Succes!!! En kijk eens hoe mooi onze bloembakken het terras al inkleuren!

© Beelden & Content MiBaveno privacywand | Raphaël Van Overstraeten | Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.